Inrichten en presteren

 

Balans tussen ‘hard’ en ‘zacht’ cruciaal

 

Het verbeteren van de prestaties. Dat is een belangrijk doel van elke organisatie. Hierbij leiden er vele wegen naar Rome. Vaak belichten deze echter maar een beperkt deel van een echte duurzame doorbraak. Een blijvend hoog prestatieniveau bereik je alleen als medewerkers en teams er vol vuur voor gaan. Maar dat vuur kan pas ontstaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit zijn aan de ene kant de ‘harde’ aspecten rondom inrichting, doelen, indicatoren, transparante prestaties en de juiste verbeterprocessen. En aan de andere kant de ‘zachte’ aspecten als respect, vertrouwen, openheid en consistent leiderschap. De balans daartussen is cruciaal.

Inrichten-en-presteren

Startassessment

OOR heeft een startassessment ontwikkeld waarin wij de huidige situatie van deze aspecten in kaart brengen. Welke onderdelen zijn in uw organisatie al aanwezig, welke moeten ontwikkeld worden en waar kan het nog beter? Op basis van deze analyse stellen wij voor u een gedegen plan van aanpak op.

Inspiratieworkshop

Het is van belang dat u een goed gevoel heeft bij onze werkwijze en de potentie hiervan. Daarom bieden wij u een inspiratieworkshop van een dagdeel aan. Hierin tonen wij met concrete voorbeelden alle aspecten van onze aanpak en kunt u de kracht hiervan zélf ervaren.

Contact

Meer weten? Bel ons op 040 – 4022753 of mail ons op info@ooronline.nl.