Recente projecten

sintjacob

Sint Jacob

Begeleiding strategievorming, innovatie, organisatie- en teamontwikkeling.

rabobank2

Rabobank

Gespreksleiding van 200+ klantarena’s, medewerkerarena’s en lagerhuisdiscussies.

Fontys

Fontys Hogescholen

Begeleiden van samenwerking en innovatie voor de vier economische hogescholen.

GGDGHOR

GGD GHOR Nederland

Dialoogsessies met ouders en betrokken instanties over het veilig en gezond opgroeien van onze jeugd

Summa

Summa College

Begeleiding bij de herijking van de strategie 2016-2019 en de vertaling naar (aan)sturing en bedrijfsvoering.

VVN

V&VN

Ontwikkeling meerjarenstrategie en begeleiding bij de inrichting van de organisatie.

lumens

Lumens

Ondersteuning inrichting en besturingsmodel na reorganisatie.

Brainport

Brainport Development

Stimuleren Startup community. Gespreksleiding programma Focus en Passie voor Techniek.

Lunet

Lunet zorg

Technisch voorzitterschap ondernemingsraad.