Burgerdialoog als motor voor noodzakelijke veranderingen: loslaten en vertrouwen geven

Zelfredzaamheid, samenredzaamheid, zelfstandigheid. Mooie woorden die overheden en professionals in zorg en welzijn bezigen om aan te geven dat inwoners steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en welzijn. Maar wat vindt de inwoner daar zelf van? Is het holle retoriek om eufemistisch bezuinigingen door te voeren of past het precies in een behoefte van mensen om minder betutteld te worden en meer zelf te kunnen doen.

Op initiatief van GGD Zeeland hebben we vier inwonerarena’s begeleid met in de binnenring betrokken burgers en in de buitenring lokale en regionale ambtenaren, raadsleden, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, sportverenigingen. Rond thema’s als Gezondheid in de wijk, Sociale Veiligheid, Kennis Innovatie en Monitoring. En met als opbrengst een heldere boodschap: laat los en geef ons meer vertrouwen en ruimte. Ontwikkel van het handhaven en toepassen van regels naar een overheid die meer stuurt op principes en kaders en daarbinnen initiatieven van wijken en buurten weet te begeleiden en te ondersteunen.

(tekening: Hans Boot)

Reacties

Reageer

19 − tien =